Klik på en tå

Av, min tå!
En drøm om tå-navne
 
© 2006 John Normann Ohrt